Co należy przygotować przed pierwszą wizytą?

 • dzienniczek żywieniowy ( spis spożywanych posiłków i napojów wraz z zapisanymi godzinami przyjmowanych posiłków) z ostatnich 3 standardowych dni. Dzięki niemu uda się poznać Twój dotychczasowy sposób odżywiania i ogólny stan odżywienia oraz na bieżąco omówić popełniane błędy.
 • jeśli posiadasz aktualne wyniki badań labolatoryjnych ( poziom glukozy, lipidogram: cholesterol całkowity, LDL, HDL i trójglicerydy)

W celu otrzymania poprawnego wyniku analizy składu ciała należy:

 • 2-3h przed wizytą nie spożywac posiłków i napojów
 • 12h przed badaniem nie wykonywać ćwiczeń fizycznych
 • 24h przed pomiarem składu masy ciała nie spożywać alkoholu
 • w związku z tym, że pomiar wykonywany jest na bosych stopach na 12h przed pomiarem nie należy smarować się kemem do stóp i dłoni
 • postaraj się nie stresować – jestem po to żeby pomóc a nie oceniać :)

W ramach pierwszej wizyty:

 • przeprowadzony zostaje dokładny wywiad żywieniowy. Pytania dotyczą m.in. trybu życia, częstotliwości spożywanych posiłków, upodobań smakowych, przyjmowanych leków czy przebytych chorób.
 • pomiary obwodów
 • analizę składu ciała specjalistycznym analizatorem TANITA BC-418 dokonującym segmentowego pomiaru składu i masy ciała (prawa ręka, prawa noga, lewa ręka, lewa noga, korpus). Dzięki pomiarowi dowiadujemy się takie informacje jak:

  – TBW (Total Body Water) – zawartość wody całkowitej (%)
  – FM (Fat Mass) – masa oraz procentowa zawartość tkanki tłuszczowej (% i kg)
  – FFM (Free Fat Mass) – beztłuszczowa masa ciała (kg)
  – MM (Muscle Mass) – masa tkanki mięśniowej (kg)
  – procentowy rozkład masy w organizmie (%)
  – symetria rozkładu segmentowego
  – segmentowa zawartość beztłuszczowej masy ciała (%)
  – segmentowa zawartość masy mięśniowej (%)
  – porównanie zmian zachodzących w czasie w postaci wykresów
  – masa kości (kg)
  – masa protein 9kg)

 • ogólne zalecenia żywieniowe
 • pacjent otrzymuje możliwość nieograniczonych konsultacji telefonicznych ( w miarę moich możliwości) oraz e-mailowych
 • czas trwania: ok 60 minut
UWAGA! Badanie składu masy ciała nie jest wykonywane u osób z wszczepionym rozrusznikiem serca oraz u kobiet ciężarnych i chorych na epilepsję.

Wizyta kontrolna obejmuje:

 • pomiary obwodów
 • ponowną analizę składu ciała
 • omówienie dotychczasowego przebiegu diety, korekcję ewentualnych błędów
 • ewentualną modyfikację diety
 • czas trwania: ok 30 minut